Πολιτική Cookies

Τελευταία ενημέρωση: [24/02/2023]

Η Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε., η οποία είναι κύρια και διαχειρίστρια αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιεί cookies. Παρακαλούμε να διαβάσετε την ακόλουθη ενημέρωση προκειμένου να κατανοήσετε τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε και πως  χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών. H Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε. επιφυλάσσεται να τροποποιεί και να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική, γι’ αυτό και σας καλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά. 

 

1. Τι είναι τα cookies?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας, τα οποία είναι σωσμένα στη συσκευή (computer, laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο) που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τα περισσότερα cookies  χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της χρηστικότητας και των λειτουργιών του ιστοτόπου μας, για να θυμάται τις ενέργειες και προτιμήσεις σας (πχ προτίμηση γλώσσας) και εν γένει για τη βελτίωση του ιστότοπου.

 

2. Τι cookies χρησιμοποιούμε, πως και για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω αυτών; 

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Τα cookies που εμείς χρησιμοποιούμε κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 

 

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω cookies με κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να δοθεί σε αξιόπιστους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και φιλοξενία ιστοσελίδων, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες μας και να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

4. Τα δικαιώματα σας και πως να ελέγχετε τα cookies;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε μέσω της χρήσης cookies. Υπό προϋποθέσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτο μέρος. Μπορείτε, επίσης, να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας που παρείχατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μέσω της χρήσης cookies στον ιστότοπο μας επισκεπτόμενοι την ενότητα Ρυθμίσεις Cookies στον ιστότοπό μας και να ζητήσετε την διαγραφή τους από τη συσκευή σας.

Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στη συσκευή σας, μεταβαίνοντας στην ενότητα Ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

5. Στοιχεία επικοινωνίας 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο σε σχέση με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected]