Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: [24/02/2023]

Σκοπός της παρούσας είναι να ενημερώσει τους επισκέπτες του ιστότοπου www.prevezamarina.com ότι η εταιρεία Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας Α.Ε. (εφεξής «η Μαρίνα» ή «εμείς») η οποία έχει την κυριότητα και λειτουργεί τον ιστότοπο, συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της ενημέρωσης είναι να περιγράψει πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και για ποιους σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε ή να αναθεωρούμε αυτήν την ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, επομένως παρακαλούμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα σε τακτική βάση για τυχόν αλλαγές. Εάν θέλετε να μάθετε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, διαβάστε τη Δήλωση απορρήτου για τους πελάτες μας.

 

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιους σκοπούς;

Δεν απαιτείται να μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, μπορείτε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για ελλιμενισμό, να κάνετε αίτηση για εργασία ή όταν επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Αιτήματα ελλιμενισμού
  Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ελλιμενισμού, ελέγχουμε τη διαθεσιμότητά μας ανάλογα με τα στοιχεία του σκάφους και τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν και επιστρέφουμε σε εσάς μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό είναι το όνομά σας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email, οι πληροφορίες για το σκάφος, η περίοδος πρόσδεσης που ζητήσατε, τυχόν πρόσθετες εργασίες συντήρησης και επισκευές και το περιεχόμενο του μηνύματος που μας στείλατε. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση των απαραίτητων βημάτων πριν από τη σύναψη σύμβασης ελλιμενισμού μαζί σας.
   
 • Αιτήματα εργασίας
  Εάν επιθυμείτε να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον τίτλο θέσης εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση και το βιογραφικό σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας και να αποφασίσουμε αν είστε επιλέξιμος υποψήφιος. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας για την πρόσληψη νέου προσωπικού και, σε περίπτωση που είστε επιλέξιμος υποψήφιος, να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί σας.
   
 • Επικοινωνία μαζί μας
  Ο ιστότοπός μας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας μας, στέλνοντάς μας email, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας ή μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα χειριστούμε οποιοδήποτε μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα που έχετε υποβάλει. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτόν τον σκοπό είναι το όνομά σας, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου και το περιεχόμενο του μηνύματος/ερώτησής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το έννομο συμφέρον μας για την ορθή διαχείριση μηνυμάτων, αιτημάτων, πληροφοριών ή ερωτημάτων που υποβάλλονται από χρήστες του ιστότοπού μας και άλλα τρίτα μέρη.

 

2. Σε ποιον μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατ’ αρχήν, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω του ιστότοπου με τρίτους. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να δοθεί σε αξιόπιστους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται από εμάς, όπως εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη πληροφορικής και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοτόπων, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες μας και να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επίσης, όταν υποβάλλετε αίτημα ελλιμενισμού ή υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε (για παράδειγμα λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή πλήρωσης της θέσης εργασίας), ενδέχεται να μοιραστούμε το αίτημά σας κατόπιν συγκατάθεσής σας με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, δηλαδή την Cleopatra Marina Α.Ε. και Ναυπηγοπλαστική Α.Ε. που ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για ανταπόκριση στο αίτημα ή την αίτησή σας.

Τέλος, σε περιορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας στις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τα δικαστήρια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το νόμο και για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός της ΕΕ/Ε.Ε.Α., διασφαλίζουμε ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ότι υπάρχουν άλλες κατάλληλες ή κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο οποιουδήποτε από τα παραπάνω αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

 

3. Πώς επεξεργαζόμαστε και πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι εύλογα αναγκαία και σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, που αναφέρονται παραπάνω και δεν θα τα διατηρήσουμε πέρα ​​από την περίοδο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο αιτήματος ελλιμενισμού θα διατηρηθούν από εμάς μέχρι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και για μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών. Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρείχατε όταν επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή μηνύματος, αιτήματος, πληροφοριών ή ερωτήματος θα αποθηκευτούν στα αρχεία μας μέχρι να μπορέσουμε να χειριστούμε σωστά το σχετικό θέμα και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να απαντήσουμε στο αίτημα, το μήνυμα, τις πληροφορίες ή ερώτηση. Όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας για εργασία, θα τις διατηρήσουμε για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους, εκτός εάν μας ζητήσετε να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

4. Cookies 

Ο ιστότοπoς μας χρησιμοποιεί πρόσθετα κοινωνικών δικτύων (social plug-ins) για σκοπούς σύνδεσης με τις σελίδες μας στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το YouTube. Αυτά επιτρέπουν τη μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων στον αντίστοιχο πάροχο. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης cookies ανάλυσης που μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω social plug-ins και cookies είναι η συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική μας για τα Cookies.

 

5. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε. Υπό προϋποθέσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτο.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

6. Στοιχεία επικοινωνίας 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο σε σχέση με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με ένα εκ των ακόλουθων τρόπων:

 • μέσω ταχυδρομικής αποστολής:
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.
  Λιμάνι Πρέβεζας 
  48100 Πρέβεζα
  ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑ

  Υπόψιν: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
   
 • μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [email protected]