Ναυτικός Όμιλος Πρέβεζας - Σχολή Ανοιχτής Θαλάσσης

Ναυτικός Όμιλος Πρέβεζας - Σχολή Ανοιχτής Θαλάσσης

Έναρξη 7ης Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ν.Ι.Ο.Π. θα ξεκινήσει η 7ης Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. 
Η Σχολή θα πραγματοποιηθεί από τις 23/10/2020 μέχρι τις 29/11/2020.
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: